Akcja bateria
Czwartek, 20 Styczeń 2011 08:53
PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI ZBIERANIA BATERII
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji zbierania baterii. Co miesiąc do maja będziemy rozliczać się z naszych zbiórek. Dla najbardziej zaangażowanych czekają nagrody!!! 
Podpisane baterie przyjmuje 
p. Małgorzata Zięba w sali nr 10
A do tego jeszcze parę informacji dlaczego warto zbierać baterie...
BATERIE TO ODPADY NIEBEZPIECZNE!!!!
Coś niecoś o bateriach
Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych. 
Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii! 
Ponadto, w bateriach występuje szereg substancji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Najgroźniejsze z nich to: 
- Kadm jego toksyczne działanie polega na zaburzaniu czynności nerek, zmianach nowotworowych, chorobie nadciśnienia; 
- Ołów ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne; 
- Rtęć jest to pierwiastek silne toksyczny, może powodować uszkodzenia nerek, nadciśnienie, zmiany nowotworowe; 
- Nikiel w dużym stężeniu może uszkodzić błony śluzowe powodując reakcje alergiczne; 
- Lit objawy toksyczne mogą dotyczyć wielu narządów; 
- Cynk kumuluje się w wątrobie i nerkach. 
Żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci!
 

Realizujemy projekt

 

Szukaj

Odsłon : 506004

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

 Zapraszamy na nasz blog